نخ هیت ست در فرش ماشینی!

اگر اخیراً قصد خرید فرش ماشینی را داشته اید؛ شاید اصطلاح هیت ست را شنیده یا خوانده باشید. این اصطلاح مربوط به کدام قسمت فرش می باشد و آی ... بیشتر بخوانید